ขอประกาศวันหยุด
ในเดือนมีนาคม
 วันที่31 วันอาทิตย์

3月の休業日のお知らせ
31日(日曜日)
お休みさせていただきます