ขอประกาศวันหยุด ในเดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 5

ขอประกาศวันหยุด

ในเดือนพฤศจิกายน

วันเสาร์ที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 5

4日(土曜日)

5日(日曜日)

都合でお休みさせていただきます

よろしくお願いいたします

59店主

 

コメント