มีลูกค้าหลายคนบอกว่าอยากให้มีราเมงซุปเกลือ ดังนั้นตอนนี้เราได้คิดเมนูใหม่เป็นราเมงทะเลที่เป็นซุปเกลือ

ラーメンタレー10
ขนาดM 169B
ราเมงทะเลเหมาะที่จะกินกับซุปเกลือเพราะถ้ากินกับซุปอื่นอย่างเช่น ซุปซีอิ้ว กับซุปมิโซะก็จะบังกลิ่นและรสชาติของทะเล
เชิญมาลองชิมกันดูนะคะ