ขออภัย
วันที่28、29(วันเสาร์、วันอาทิตย์)
ร้านเปิดเฉพาะช่วงเย็น
ตั้งแต่เวลา 16:00-22:00 น.