ประกาศวันหยุดในเดือนกรกฎาคม

ขอประกาศวันหยุดในเดือนกรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่6

วันอังคารที่18,วันพุธที่19

6日(木曜日)

18、19(火、水曜日)

都合でお休みさせていただきます

よろしくお願いいたします

59店主

コメント