ประกาศวันหยุดในเดือนสิงหาคม

ขอประกาศวันหยุดในเดือนสิงหาคม

 

วันศุกร์ที่ 4

ววันเสาร์ที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 6

 

4日(金曜日)

5日(土曜日)

6日(日曜日)

 

都合でお休みさせていただきます

よろしくお願いいたします

59店主

コメント