เมื่อทานราเมงทุกรสชาติ ขอเส้นเพิ่มได้ฟรี!! รับสูงสุดได้ถึง 3 ก้อน
(**เส้นราเมงหรือเส้นข้าวเท่านั้น)
เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ช่วงเวลา 14:00น.-16.59น.


スクリーンショット 2019-04-01 11.22.50